Dịch vụ triển khai trọn gói

Thứ Năm, 20.06.2024 | 13:54 (GMT+0700)


Dịch vụ triển khai trọn gói


2,100,000 / 2,050,000

Hiện nay, chúng tôi chỉ có đủ điều kiện phục vụ tốt những gia đình trong nội thành Hà Nội. Mong quý khách thông cảm.


Dịch vụ triển khai trọn gói tháp rau hữu cơ giá được áp dụng tại nội thành Hà Nội với Eco Việt Nam, ở các địa phương khác chúng tôi tùy theo có đại lý hay không có đại lý của Eco Việt Nam ở đó, cũng phụ thuộc vào chi phí các nguyên phụ kiện, nhân công, khoảng cách vận chuyển.

Dịch vụ bao gồm:

1. Tháp rau hữu cơ Eco 

Tháp rau - trồng rau sạch tại nhà

2. Đất + giá thể + phân trùn quế đủ cho 1 tháp rau (từ 110-120 kg): đảm bảo theo tỉ lệ tốt nhất cho việc trồng rau trên tháp rau hữu cơ và trên các thiết bị trồng rau khác, với thành phần: 50% đất thịt, 25% giá thể, 25% phân trùn quế.

Cách trồng rau sạch

3. Vận chuyển, thi công, rau giống theo mùa.

Tất cả tính trọn gói trên 1 tháp


[Combo 5] 05 tháp rau hữu cơ ECO

Phủ xanh thành phố, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường
6,900,000
 » 
6,600,000
 (vnđ)

[Combo 4] 04 tháp rau hữu cơ ECO

5,520,000
 » 
5,320,000
 (vnđ)

[Combo 3] 03 tháp rau hữu cơ ECO

Phủ xanh thành phố, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường
4,140,000
 » 
4,050,000
 (vnđ)

[Combo 2] 02 tháp rau hữu cơ ECO

Nhà hẹp, trồng rau cho bé yêu
2,760,000
 » 
2,720,000
 (vnđ)

[Combo-f] Trọn gói tháp, đất, trùn quế

01 tháp hữu cơ vi sinh, đất hữu cơ trộn phân trùn và trùn quế (xấp xỉ 120 kg)
1,730,000
 » 
1,700,000
 (vnđ)