Tháp rau hữu cơ Eco - Công ty CP Nông nghiệp Hữu cơ Eco Việt Nam

Thứ Năm, 20.06.2024 | 12:22 (GMT+0700)


TRỒNG RAU CÙNG THÁP RAU HỮU CƠ ECO

Tháp rau hữu cơ Eco

1,900,000
 » 
1,380,000
 (vnđ)

Phân trùn quế tự nhiên Eco

60,000
 » 
50,000
 (vnđ)

Đất trồng rau

25,000
 » 
20,000
 (vnđ)

Dịch vụ triển khai trọn gói

2,100,000
 » 
2,050,000
 (vnđ)

Trùn sinh khối

35,000
 » 
30,000
 (vnđ)

Dịch phân bón hữu cơ phức hợp Eco

150,000
 » 
125,000
 (vnđ)
CÁCH NUÔI TRÙN QUẾ VỚI THÙNG NUÔI TRÙN ECO

Thùng ủ rác Eco Bokashi

680,000
 » 
560,000
 (vnđ)

Bokashi và nuôi trùn

1,345,000
 » 
1,300,000
 (vnđ)

Combo thùng ủ rác hữu cơ

775,000
 » 
755,000
 (vnđ)

Men ủ rác Han-Proway

80,000
 » 
60,000
 (vnđ)

Combo làm enzyme bồ hòn

135,000
 » 
130,000
 (vnđ)

Combo tiện ích sống xanh

135,000
 » 
130,000
 (vnđ)

Thùng nuôi trùn quế Eco

800,000
 » 
680,000
 (vnđ)

Trọn bộ thùng nuôi trùn

990,000
 » 
785,000
 (vnđ)

Chế phẩm vi sinh EcoBIG

65,000
 » 
55,000
 (vnđ)

Hộp trùn giống 200 con

180,000
 » 
150,000
 (vnđ)

[Combo 5] 05 tháp rau hữu cơ ECO

Phủ xanh thành phố, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường
6,900,000
 » 
6,600,000
 (vnđ)

[Combo 4] 04 tháp rau hữu cơ ECO

5,520,000
 » 
5,320,000
 (vnđ)

[Combo 3] 03 tháp rau hữu cơ ECO

Phủ xanh thành phố, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường
4,140,000
 » 
4,050,000
 (vnđ)

[Combo 2] 02 tháp rau hữu cơ ECO

Nhà hẹp, trồng rau cho bé yêu
2,760,000
 » 
2,720,000
 (vnđ)

[Combo-f] Trọn gói tháp, đất, trùn quế

01 tháp hữu cơ vi sinh, đất hữu cơ trộn phân trùn và trùn quế (xấp xỉ 120 kg)
1,730,000
 » 
1,700,000
 (vnđ)